Rada Gminy informuję, że w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

 

Porządek obrad:

 

1.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.     Wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

 

Bezpośrednio po posiedzeniu Komisja rozpocznie kontrolę zadania inwestycyjnego z roku 2018 pn.: „Konarzewo – budowa ulicy Pogodnej”.