Rada Gminy informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

 

Porządek obrad:

 

1.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.     Wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

3.     Opinia w sprawie petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.