Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-III.747.51.2019.12 z dnia 22 października w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej Nr 24/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku znak IR-III.747.51.2019.12 dla części zadania pn. „Budowa linii 400 kV Piła-Krzewina-Plewiska”, w zakresie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 145, obręb Sady, Gmina Tarnowo Podgórne, o nr ewid. 359/7, obręb Dąbrowa, Gmina Dopiewo, o nr ewid. 422, 412, 414, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo.