Rada Gminy informuje, że w dniu 14 października 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Propozycja zmiany stawek podatku od nieruchomości.

3.       Regulamin terenu wspólnej przestrzeni publicznej - działka nr ewid. 585/1 przy ul. Komornickiej w Dąbrówce.