Rada Gminy informuję, że w dniu 7 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

 

Porządek obrad:

 

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skórzewie, w rejonie ul. Kozierowskiego.

3.       Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Trzcielinie, dla działki nr ewid. 175/10.

4.       Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie, dla działki nr ewid. 237/31.

5.       Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewcu, dla działek nr ewid. 55/79 i 55/37.

6.       Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowce, dla działki nr ewid. 43/81.