Rada Gminy informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Organizacja roku szkolnego 2019/2020 w szkołach.

3.       Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych, dla których Gmina Dopiewo jest organem prowadzącym.