Rada Gminy informuję, że w dniu 6 maja 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

 

Porządek obrad:

1.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.      Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Dąbrowie, w rejonie ul. Dojazd i ul. Cytrynowej.

3.      Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Trzcielinie, dla działki o nr ewid. 293/19.

4.      Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Skórzewie, dla działki o nr ewid. 364/1.

5.      Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Skórzewie, dla działek o nr ewid. 124/31 i 124/15.

6.      Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Dąbrówce, dla działki o nr ewid. 778/2.