W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice.

Data uchwały:
2004-08-08

Numer uchwały:
XXVIII/240/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia