Załącznik Nr 6   Zestawienie przychodów i rozchodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.