Załącznik Nr 4   Wykaz jednostek dotowanych z budżetu Gminy Dopiewo w 2004r.