Załącznik Nr 1     Plan dochodów budżetowych Gminy Dopiewo na 2004r.

Załącznik Nr 1a   Dotacje celowe na zadania specjalne z zakresu administracji rządowej na 2004r.

Załącznik Nr 2     Plan wydatków budżetowych Gminy Dopiewo na 2004r.

Załącznik Nr 2a   Wydatki na zadania zlecone na 2004r.