<>

Rada Gminy informuje, że w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Analiza funkcjonowania obiektów sportowych na terenie Gminy Dopiewo.

3.       Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych w 2019 roku.

4.       Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania gminnej oświaty.