Rada Gminy informuję, że w dniu 4 marca 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Wniosek w sprawie zmiany planu przy ul. Widok w Dąbrówce.

3.       Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Dąbrowie, zatwierdzonego uchwałą LIII/476/02 z 24.06.2002 r.

4.       Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w Skórzewie, terenu pomiędzy ul. Kolejową i ul. Szarotkową.

5.       Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w Skórzewie, terenu pomiędzy ul. Szarotkową i ul. Malwową.

6.       Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w Zakrzewie, w rejonie ul. Przemysłowej i drogi ekspresowej S-11.

7.       Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w Zakrzewie, dla działek o nr ewid. 212/3 i 213.

8.       Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  mpzp w Skórzewie, w rejonie ul. Ks. Kozierowskiego.