W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVIII/238/04 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2004r., dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowość

Data uchwały:
2004-12-29

Numer uchwały:
XXXIII/276/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewwo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia