Załącznik Nr 5   Środki do dyspozycji sołectw, zabezpieczone w budżecie Gminy Dopiewo na 2004r.