Rada Gminy informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Porządek obrad:

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.      Opinia w sprawie petycji dotyczącej wybiegu dla psów.

3.      Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Dopiewo.