UZASADNIENIE

 

Dochody

Rozdział 75618 – zwiększenie dochodów o uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Rozdział 75801 – zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5-4820-37g/2004, ST5-4820-40g/2004 i ST5-4820-43g/2004 zwiększona zostaje część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy

Rozdział 75802 – zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4822-6/2004 przekazana kwota subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów

Rozdział 80195 – zgodnie z pismem Wojewody FB.I-7.3011-453/04 dotacja przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli

Rozdział 92116 – zgodnie z porozumieniem z Ministrem Kultury Nr 1361/2424/04 dotacja w ramach realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” przeznaczona na zakup wydawnictw

 

Wydatki

Rozdział 60004 – zwiększenie wydatków na zakup druków biletów

Rozdział 60016 – zwiększenie wydatków na nadzór inwestorski dla drogi w Więckowicach, zmniejszenie wydatków dotyczące sołectwa w Trzcielinie

Rozdział 70005 – zmniejszenie planowanych odszkodowań na wykup dróg

Rozdział 75022 – urealnienie wydatków

Rozdział 75023 – zwiększenie wydatków związanych z obsługą urzędu oraz z planowanym kupnem samochodu

Rozdział 75095 – przeniesienie planowanych wydatków na zakup artykułów promocyjnych

Rozdział 75403 – zmniejszenie wydatków na zakup paliwa dla policji

Rozdział 75412 – zwiększenie wydatków na paliwo dla OSP

Rozdział 80101 – zwiększenie kwoty wydatków w związku z wpływami z wynajmu (SP Dopiewo) oraz uzyskaną częścią subwencji oświatowej, której część przeznaczona dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym dotyczy szkoły niepublicznej w Dąbrówce

Rozdział 80195 – zwiększenie planowanych wydatków w związku z dotacją od Wojewody

Rozdział 85154 – zwiększenie wydatków w związku z uzyskanymi dochodami (zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

Rozdział 85215 – zwiększenie planowanych wydatków na dodatki mieszkaniowe

Rozdział 90001 – zwiększenie wydatków na usunięcie awarii przepompowni w Skórzewie i wykonanie studzienki rewizyjnej oraz na awarię przepompowni w Konarzewie

Rozdział 90095 – zmniejszenie planowanych wydatków na podatek VAT

Rozdział 92116 – zwiększenie kwoty dotacji dla biblioteki o dotację przekazaną od Ministra Kultury

Rozdział 92195 – zwiększenie wydatków dotyczące sołectwa w Trzcielinie i przesunięcia dotyczące sołectwa Gołuski oraz urealnienie pozostałych wydatków

 

Załącznik Nr 3

Przesunięcie środków w Trzcielinie w wysokości 642 zł. z rozdziału 60016 na rozdział 92195 oraz przesunięcie 400 zł. w ramach rozdziału 92195 dotyczące Gołusek