Rada Gminy informuję, że w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

1.     Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.     Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w Palędziu, w rejonie ul. Leśnej.

3.     Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w Dopiewie, dla działki nr 150.

4.     Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w Dąbrowie, w rejonie ul. Poprzecznej i Granicznej.

5.     Zajęcie stanowiska w sprawie budowy bocznicy kolejowej w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, w rejonie MOP.