<>

Rada Gminy informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Porządek obrad:

1.       Wypracowanie planu pracy na 2019 rok.

2.       Opinia w sprawie petycji mieszkańców ul. Leszczynowej, Kasztanowej, Kalinowej, Świerkowej, Modrzewiowej i Cisowej w Dąbrówce w sprawie   zamknięcia drogi przebiegającej wzdłuż ul. Leszczynowej oraz petycji mieszkańców ulic Cisowej i przyległych wyrażającej sprzeciw ww. propozycji.