Rada Gminy informuje, że w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Porządek obrad:

1.       Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.

2.       Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2019 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.

3.       Opinia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.