Plan dochodów oraz wydatków budżetowych Gminy Dopiewo na 2005r. Plik w załączeniu.