W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXIII/273/04 Rady Gminy Dopiewo z 29.12.2004 dot. budżetu Gminy na 2005r.

Data uchwały:
2005-01-31

Numer uchwały:
XXXIV/279/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia