W sprawie:
pokrywania kosztów dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli

Data uchwały:
2005-01-31

Numer uchwały:
XXXIV/280/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z moca obowiązującą od 01.01.2005r.