W sprawie:
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gimy

Data uchwały:
2005-01-31

Numer uchwały:
XXXIV/283/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia