W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2005r.

Data uchwały:
2005-01-31

Numer uchwały:
XXXIV/284/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia