W sprawie:
uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Dopiewie

Data uchwały:
2005-01-31

Numer uchwały:
XXXIV/285/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia