<>

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego Nr WŚ.6222.23.2017.XIV z dnia 26.04.2018r. informujące o wydaniu decyzji WŚ.6222.23.2017.XIV z 24.04.2018r. – zmieniającej pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego znak: SP.II-8.6600-16/06 z dnia 30.04.2007r., zmienione decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.34.2012 z dnia 19.02.2014r., decyzją Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6222.7.2014.XIV z dnia 09.10.2014r. oraz decyzją Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6222.19.2014.XIV z dnia 05.12.2014r., na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, eksploatowanej na terenie zakładu w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 34/36