Obwieszczenie Wójta Gminy Komorniki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 400/200/110 kV Plewiska obejmującej teren istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/200/110 kV Plewiska, działki o nr ewid.

  • 1313/10, 1313/24, 1347/1, 1347/3, 1356/3, 1349/6, 1349/7, 1356/1, 1357/1, 1357/3, 1362/1, obręb Plewiska, Gmina Komorniki, i
  • 229, obręb Gołuski, gmina Dopiewo