Informacja  w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń, a także aktów prawa miejscowego, oraz pobierania ich w formie dokumentu elektronicznego lub papierowego:

1. Urząd Gminy Dopiewo udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw, Monitor Polski,  zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia:

  1)   do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego;

  2)   w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu.

2. Nieodpłatne udostępnienie może mieć miejsce w godzinach pracy Urzędu Gminy Dopiewo: poniedziałek godz. 9-17, wtorek, środa, czwartek, piątek godz. 7.30-15.30.

3. Miejscem wyznaczonym do nieodpłatnego udostępnia Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest stanowisko komputerowe zorganizowane w sekretariacie Urzędu Gminy Dopiewo.

4. Wydawanie wydruków jest odpłatne zgodnie z Zarządzeniem Nr 93/15 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 27 listopada 2015 r.