W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLI/282/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2013 rok

Data uchwały:
2013-11-12

Numer uchwały:
LVI/388/13

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia