W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXXVI/264/12 z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej dotyczącej przedsięwzięcia pt.: "Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) - Pozostałe roboty"

Data uchwały:
2012-11-02

Numer uchwały:
XXXVII/265/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia