Struktura przestrzenna

Gmina Dopiewo położona jest przy zachodniej granicy Poznania, granicy którą zacierają prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa i gęstniejąca zabudowa mieszkaniowa. Sieć drogowa ułatwiająca dojazd do centrum metropolii, bliskość pięknych terenów zielonych, w tym Wielkopolskiego Parku Narodowego, stanowią niewątpliwy atut. Rozległe tereny leśne, jeziora, szlaki rowerowe i piesze stanowią doskonałą bazę dla matorów aktywnego wypoczynku.

Gmina zajmuje obszar 108,1 km kw.

Gminę tworzy 19 miejscowości i osad, w tym 11 wsi sołeckich: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewo, Dopiewiec, Gołuski, Konarzewo, Palędzie, Skórzewo, Trzcielin, Więckowice, Zakrzewo.

Większość obszaru gminy zajmują użytki rolne (71 proc. pow. ogólnej), lasy (15,9 proc.), zbiorniki wodne (1,8 proc.), nieużytki (0,6 proc. ), pozostałe (10,7 proc.)


Rolnictwo

W gminie działa ok. 550 indywidualnych gospodarstw rolnych, z czego 30 proc. stanowią gospodarstwa o powierzchni 5 ha.

Użytki rolne: 7720 ha, w tym: 7376 ha gruntów ornych, 68 ha sadów, 255 ha łąk i pastwisk. Na gruntach IV i V klasy uprawia się przede wszystkim zboża (ok. 3955 ha), buraki cukrowe (545 ha) i ziemniaki (150 ha), a także kukurydzę (800 ha) i rzepak (885 ha).

Produkcja zwierzęca: głównie tucz trzody chlewnej (ok. 27 tys. sztuk) i drobiu (ok. 20 tys. sztuk) oraz w mniejszym zakresie hodowla bydła (ok. 2,5 tys. sztuk).

Gospodarka
Na terenie gminy działa ponad 1400 podmiotów gospodarczych. Największe z nich to: MONDI Polska, Marmite, EUREKA Technology Park, Alsi, Markslojd, Drukarnia Głosu Wielkopolskiego, Witro Chem, Good Food, Reka Rubber.

Oświata i kultura

Przedszkola

- publiczne: Dąbrówka, Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo, Skórzewo, Więckowice, Zakrzewo

- niepubliczne: Dąbrowa, Dąbrówka, Konarzewo, Skórzewo

 

Szkoły Podstawowe:

Zespół Szkół im. Fryderyka Chopina w Skórzewie,
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie,
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Astrid Lindgren w Dąbrowie,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu,
Szkoła Podstawowa w Konarzewie,
Szkoła Podstawowa w Więckowicach.

Gimnazja: Dopiewo i Skórzewo

Ponadto działają: Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie z filiami w Skórzewie i w Konarzewie (Gminna Biblioteka Publiczna od 2001 r. przejęła rolę animacji kultury na terenie gminy).

 

Kluby sportowe i stowarzyszenia: 

Gminny Klub Sportowy Dopiewo,
Klub Sportowy Orkan Konarzewo,
Klub Karate EMPI,
Klub Sportowy Korona Zakrzewo,
UKS PANTERY Dopiewo,
UKS GROM Dopiewo,
UKS Canarinios Skórzewo,
Stowarzyszenie SPORT i MUZYKA

 

Pismo samorządowe „Czas Dopiewa”

Służba zdrowia

Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami gminy sprawują przychodnie lekarzy rodzinnych w Dopiewie i Skórzewie. Ponad to w prywatnych gabinetach przyjmują lekarze specjaliści w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii, pediatrii i alergologii, neurologii, leczenia nadwagi i chorób metabolizmu oraz stomatolodzy w takich miejscowościach jak Skórzewo, Dąbrowa i Dopiewo. Leki można nabyć w aptekach w Dopiewie, Skórzewie i Dąbrowie.

Pomocą rodzinom biednym służy także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie.


 

WAŻNE TELEFONY:

Straż pożarna Dopiewo – 61 8148 461

Zakład Usług Komunalnych – 61 8148 231

telefon awaryjny 606 250 008

Pogotowie Energetyczne Opalenica – 61 4477 365

Policja Dopiewo – 61 8148 207

Ośrodek Pomocy Społecznej – 61 8148 020

Poczta Polska Dopiewo – 61 8148 072

Biblioteka Publiczna Dopiewo – 61 8148 223

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie – 61 8148 262