Zamknij okno Drukuj dokument

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie terenów zielonych oraz ich pielęgnacja na terenie Gminy Dopiewo.

Dopiewo, dnia 13.07.2010r.

Zp/341/9/2010

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie terenów zielonych oraz ich pielęgnacja na terenie Gminy Dopiewo.

 

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223 , poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp  , Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium – cena 100% określonym w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , z liczbą 100 pkt. wybrał ofertę nr 2 „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz                ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań , z ceną ofertową : 111.443,15 zł brutto.

 

2. W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty, które otrzymały następującą liczbę punktów , w kryterium cena :

1)  oferta nr 1 KOR-MIR Zakład Wielobranżowy Usług Ogrodniczo Leśnych Mirosław Kordusiak ul. Podleśna 1, 62-051 Wiry – oferta odrzucona,

2) oferta nr 2 „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz                ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań – ilość pkt. 100

3) oferta nr 3 AGRO-LAS Serwis Handel i Usługi Andrzej Piętowski os. Jagiellońskie 14,            61-227 Poznań – ilość pkt. 93,16.

 

3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że z przedmiotowego postępowania została odrzucona oferta nr 1 firmy KOR-MIR Zakład Wielobranżowy Usług Ogrodniczo Leśnych Mirosław Kordusiak - na podstawie                            89 ust. 1 pkt. 2 , ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Wykonawca nie załączył do swojej oferty , zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  formularza ofertowego.

 

W treści formularza znajdują się istotne dla postępowania oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy m.in. termin wykonania, akceptacja warunków umowy , informacja o ewentualnych podwykonawcach, okres związania ofertą , ostateczna cena. Biorąc pod uwagę, że formularz ofertowy nie jest dokumentem, który można uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawca został odrzucony z postępowania.

 

4. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta , zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 po dniu 18.07.2010

 

Dziękujemy , za złożenie ofert oraz udział w postępowaniu.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Pawlicka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Pawlicka
Data wprowadzenia:2010-07-13 13:51:57
Opublikował:Magdalena Pawlicka
Data publikacji:2010-07-13 13:52:53
Ostatnia zmiana:2010-07-13 13:52:54
Ilość wyświetleń:1396