Zamknij okno Drukuj dokument

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę budynku socjalnego (szatni) na działce nr ewid. 542/11 przy ul. Poznańskiej w Konarzewie.

Dopiewo, dnia 2010.01.21

Zp/ 341/31/09

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,  na budowę budynku socjalnego (szatni) na działce nr ewid. 542/11 przy ul. Poznańskiej w Konarzewie.

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223 , poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp  , Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium – cena 100% określonym w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , z najwyższą liczbą 100  punktów w przedmiotowym postępowaniu,  wybrał ofertę                              Przedsiębiorstwa Budowlano Usługowego Paweł Czyż  ul. Czarnieckiego 2,                           62-040 Puszczykowo , z ceną ofertową : 198.344,92 zł brutto.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty, które otrzymały następującą liczbę punktów , w kryterium cena :

 

1) oferta nr 1 Konstrukcje Sp. z o.o. ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów – ilość pkt. 71,61

 

2) oferta nr 2 Zakład Budowlany MIRBUD ul. Pogodna 1, 62-085 Skoki – ilość pkt. 49,61

 

3) oferta nr 3 Zakład Ogólnobudowlany DREBUD ul. Międzyzdrojska 8, 60-456 Poznań – oferta odrzucona,

 

4) oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jandach” Jan Breś ul. Skryta 21,                       62-064 Plewiska – oferta odrzucona,

 

5) oferta nr 5 WIZEX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Zwierzchowski ul. Marcelińska 6m3,  60-801 Poznań – ilość pkt. 83,26

 

6) oferta nr 6 Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5, 64-510 Wronki – ilość pkt. 75,51

 

7) oferta nr 7 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOMBUD Tomasz Wicherek ul. Staszica 42, 64-600 Oborniki – ilość pkt. 88,60

 

8) oferta nr 8 Zakład Murarski Marek Dobieżyn  ul. Porzeczkowa 41, 61-306 Poznań – ilość pkt. 89,42

 

9) oferta nr 9 Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Czyż ul. Czarnieckiego 2,               62-040 Puszczykowo - ilość pkt. 100

 

10) oferta nr 10 Przedsiębiorstwo handlowo-Usługowe DOM-MUS Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 1c, 62-025 Kostrzyn Wlkp. – ilość pkt. 87,4

 

2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 powołanej wyżej ustawy Zamawiający informuje, że z postępowania została odrzucona :

 

a) oferta nr 3 Zakładu Ogólnobudowlanego DREBUD ul. Międzyzdrojska 8, 60-456 Poznań                          – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

 

b) oferta nr 4 Przedsiębiorstwa Wielobranżowe „Jandach” Jan Breś ul. Skryta 21,                       62-064 Plewiska – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

 

 

3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy Zamawiający informuje, że z postępowania zostali wykluczeniu nw Wykonawcy:

a) Zakład Ogólnobudowlany DREBUD ul. Międzyzdrojska 8, 60-456 Poznań                                – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego (pismo Nr Zp/341/31/09 z dnia 14.01.2010r.), dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu .

 

b) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jandach” Jan Breś ul. Skryta 21,  62-064 Plewiska -     na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ dokumenty , które złożył Wykonawca na wezwanie Zamawiającego (pismo Nr Zp/341/31/09 z dnia 14.01.2010r.) zawierają błędy. Wskazane przez Zamawiającego dokumenty winny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem. Na złożonych w dniu 14.01.2010r. w tut. urzędzie kserokopiach dokumentów brak poświadczenia za zgodność  z oryginałem.

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Pawlicka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Pawlicka
Data wprowadzenia:2010-01-21 15:22:37
Opublikował:Magdalena Pawlicka
Data publikacji:2010-01-21 15:22:56
Ostatnia zmiana:2010-01-21 15:23:27
Ilość wyświetleń:1430