Zamknij okno Drukuj dokument

Dotyczy postępowania na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształtujących kompetencje kluczowe - matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne z wykorzystaniem metody dydaktycznej, polegającej na kształtowaniu tych kompetencji poprzez k

 

 

 

Dopiewo, dnia 2009.10.06

 

Zp/341/19/09

 

 

 

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie  zajęć pozalekcyjnych  kształtujących kompetencje kluczowe -  matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne z wykorzystaniem metody dydaktycznej, polegającej na kształtowaniu tych kompetencji poprzez konstruowanie robotów z edukacyjnej serii LEGO Mindstorms NXT dla uczestników projektu, pt. „Paszport do Przyszłości: WI-ed-ZA informatyczna, matematyczna i naukowo-techniczna”realizowanego przez Gminę Dopiewo,  ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223 , poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp  , Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą ofertę , zgodnie z kryterium – cena 100% określonym w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , z najwyższą liczbą 100 punktów , w przedmiotowym postępowaniu  wybrał ofertę „INVENTION-GROUP” Bożydar Milewski ul. Żorska 38A, 61-345 Poznań ,  z ceną ofertową brutto : 202.140,00 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Pawlicka
Data utworzenia:2009-10-06 15:11:00
Wprowadził do systemu:Magdalena Pawlicka
Data wprowadzenia:2009-10-06 15:11:30
Opublikował:Magdalena Pawlicka
Data publikacji:2009-10-06 15:13:00
Ostatnia zmiana:2009-10-06 15:13:40
Ilość wyświetleń:1079