Zamknij okno Drukuj dokument

Dotyczy postępowania na Wykonanie adaptacji pomieszczeń byłego sklepu na świetlicę terapeutyczną w miejscowości Konarzewo.

Dopiewo, dnia 2008-04-29

Zp/341/06/08

 

 

wg wykazu

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie adaptacji pomieszczeń byłego sklepu na świetlicę terapeutyczną w miejscowości Konarzewo.

 

1.  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2007r.  Nr 223 , poz. 1655 ) Zamawiający zawiadamia, że jako ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro na Wykonanie adaptacji pomieszczeń byłego sklepu na świetlicę terapeutyczną w miejscowości Konarzewo, wybrał ofertę nr 3: Zakładu Murarskiego Marek Dobieżyn z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Porzeczkowej 41, z ceną ofertową : 115.476,65 zł brutto.

Oferta została wybrana, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą złożoną w tym postępowaniu, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty :

- oferta nr 1: Zakład Ogólnobudowlany Piotr Tomczyk, Kiełczynek 34A, 63-130 Książ Wlkp. – Wykonawca wykluczony z postępowania.

- oferta nr 2: Zakłady Remontowo – Budowlane Komendy Wojewódzkiej Policji, ul. Dąbrowskiego 17a, 60-838 Poznań – ilość przyznanych punktów – 98,89.

- oferta nr 3: Zakład Murarski Marek Dobieżyn, ul. Porzeczkowa 41, 61-306 Poznań – ilość przyznanych punktów – 100.

 

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z tut. urzędem w terminie do dnia 06.05.2008r. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.05.2008r.

 

            2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający zawiadamia, że z postępowania została wykluczona oferta nr 1: Zakładu Ogólnobudowlanego Piotr Tomczyk, Kiełczynek 34A, 63-130 Książ Wlkp., w związku z art. 24 ust.2 pkt. 3, gdyż,  pomimo wezwania do uzupełnienia złożonej oferty, nie złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków udziału w postępowaniu .

 

3.  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający zawiadamia, że z postępowania została odrzucona oferta nr 1:  Zakładu Ogólnobudowlanego Piotr Tomczyk, Kiełczynek 34A, 63-130 Książ Wlkp., gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:1899-12-30 00:00:00
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2008-04-29 14:47:53
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2008-04-29 14:50:36
Ostatnia zmiana:2008-04-29 14:51:35
Ilość wyświetleń:1449