Zamknij okno Drukuj dokument

LIV sesja Rady Gminy Dopiewo

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Nr spr. SR/IV – 0052/08/06                                               Dopiewo, dnia 22 maja 2006r. 

 

 

Prządek obrad LIV sesji Rady Gminy

 

1.      Otwarcie LIV sesji Rady Gminy Dopiewo

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad LIV sesji Rady Gminy Dopiewo

4.      Informacja o korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

5.      Przyjęcie protokółu z LIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

6.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu administracji, usług publicznych, usług centrotwórczych oraz działalności gospodarczej w miejscowości Dopiewo, rejon ulic Wyzwolenia i Łąkowej, działki nr 738/12, 738/13, 738/14, 742/14, 742/15, 742/19, 742/20, 742/21, 742/22, 738/2, 739/2 oraz część działek 738/5, 741, 738/6 i 739/1. Druk nr 420

7.      Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na realizacje zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji  sanitarnej w Skórzewie.” Druk nr 421

8.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały LI/406/06 20 marca 2006 r. w dot. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dopiewo na lata 2006 – 2009. Druk nr 422

9.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/388/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. dot. zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Dopiewo na 2006 rok. Druk nr 423

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/380/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2005r., dot. budżetu Gminy na 2006 rok. Druk nr 424

11.  Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/130/96 Rady Gminy z dnia 23 sierpnia  1996r. dot. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego. Druk nr 425

12.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rzemiosła usługowego z zabudowa mieszkaniową w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Topolowej i Kasztanowej, działki nr ewid. 213/4 i 213/5. Druk nr 426

13.  Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Dopiewie. Druk nr 427

14.  Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Dopiewie w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Druk nr 428

15.  Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Dopiewo na okręgi wyborcze. Druk nr 429

16.  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dopiewo. Druk nr 430,  

17.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia inwestycyjnych z zakresu właściwości powiatu. Druk nr 431

18.  Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

19.  Odpowiedzi na wnioski radnych z dnia 24 kwietnia 2006r.

20.  Zapytania i wnioski radnych.

21.  Wolne głosy.

22.  Zakończenie LIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-05-16 13:31:40
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-05-16 13:32:19
Ostatnia zmiana:2006-05-29 13:16:30
Ilość wyświetleń:1234