Zamknij okno Drukuj dokument

XLIV sesja Rady Gminy Dopiewo

  

 

O G Ł OS Z E N I E

 Zapraszam na XLIV sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się

w dniu 28 września  2005r. o godz. 1400    w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Dopiewie przy ul. Polnej 1.

 

       Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo:

 

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo
 4. Informacja o korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Przyjęcie protokółu  XLIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 6. Prezentacja projektu budowy gimnazjum.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/273/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2004r. dot. budżetu Gminy na 2006r. Druk  nr 350
 8. Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Druk  nr 351
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na 2006 rok. Druk  nr 352
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Malwowej i Poznańskiej, działki nr ewid. 292/67, 292/69, 292/70, 292/71. Druk  nr 353
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka. Druk  nr 354
 12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Skórzewie, w drodze przetargu nieograniczonego. Druk  nr 355
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/342/05 Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2005r. dot. zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej. Druk  nr 356
 14. Przyjęcie i podpisanie Kodeksu Etycznego Radnego
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/202/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004r. dot. uchwalenia Statutu Gminy Dopiewo Druk  nr 357
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXXIV/282/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 stycznia 2005r. dot. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2005. Druk  nr 358
 17. Informacja z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
 18. Odpowiedzi na wnioski złożone na poprzedniej sesji Rady Gminy.
 19. Zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zakończenie XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2005-09-20 09:35:05
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2005-09-20 09:36:05
Ostatnia zmiana:2005-09-30 12:28:54
Ilość wyświetleń:1291