Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora RZGWWP w Poznaniu z dnia 10.09.2019 r.