Zamknij okno Drukuj dokument

XLI sesja Rady Gminy Dopiewo

 

O G Ł OS Z E N I E

 Zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się

w dniu 1 sierpnia  2005r. o godz. 1400    w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Dopiewie przy ul. Polnej 1.

 

        Porządek obrad XLI sesji Rady Gminy Dopiewo:

 

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy Dopiewo
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Gminy Dopiewo
 4. Przyjęcie protokółu XL sesji Rady Gminy Dopiewo.
 5. Informacja o korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa  oczyszczalni ścieków w Skórzewie”  Druk nr 333
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/273/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2004r. dot. budżetu Gminy na 2005r. Druk nr 334
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej. Druk nr 335
 9. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dopiewo. Druk nr 336
 10. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  wskutek wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnej celu publicznego. Druk nr 337
 11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania z zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005r.  Druk nr 338
 12. Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania z zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października  2005r. Druk nr 339
 13. Informacja z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
 14. Odpowiedzi na wnioski złożone na poprzedniej sesji Rady Gminy.
 15. Zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zakończenie XLI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

                                                                                Leszek Nowaczyk

 

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2005-07-05 07:40:56
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2005-07-05 07:43:06
Ostatnia zmiana:2005-07-26 07:38:09
Ilość wyświetleń:1266