W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXIV/212/04 z dnia 17 maja 2004 roku dotyczącej wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Dopiewo wkładu niepieniężnego do Aquanet Spółki z o. o. w Poznaniu.

Data uchwały:
2005-03-29

Numer uchwały:
XXXVI/306/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia