Rada Gminy informuje, że w dniu 17 września 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Informacja nt. stanu gminnej oświaty na początku roku szkolnego 2019/2020.

3.       Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego w szkołach samorządowych, szkołach z oddziałami sportowymi, artystycznymi i integracyjnymi, z której korzystają uczniowie mieszkający w Gminie Dopiewo.

4.       Wolne głosy i wnioski.