Uzasadnienie do Uchwały XXXIV/279/05. Plik w załączeniu.