Rada Gminy informuje, że Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo Pan Leszek Nowaczyk będzie pełnić dyżury w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.30 w Urzędzie Gminy, p. 104 .

Radni ze Skórzewa pełnią dyżury w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 19.00 w Domu Parafialnym w Skórzewie.