W sprawie:
uchwały budżetowej na rok 2014

Data uchwały:
2014-01-20

Numer uchwały:
LX/407/14

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.