Zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę  na realizację  zadania publicznego pt. Szkolenie, doradztwo, panel dyskusyjny dla organizacji pozarządowych Gminy Dopiewo – „Efektywna współpraca organizacji w Dopiewie” złożona przez Fundację Rozwoju INTEGRO.