Wójt Gminy Dopiewo informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo w rejonie ul. Łąkowej i Wyzwolenia