W sprawie:
Uchwała Nr XXXII/220/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Dopiewo aportu środków trwałych stanowiących elementy infrastruktury sanitarnej do spółki z o. o. Zakład Usług Komunalnych w Dopiew

Data uchwały:
2012-07-23

Numer uchwały:
XXXII/220/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia