W sprawie:
nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Dopiewo

Data uchwały:
2012-03-19

Numer uchwały:
XXIV/181/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia