Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Dopiewo prowadzony jest przez Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Gminy Dopiewo.